Es molt important aconseguir una bona preparació per obtenir un bon anclatge del suport amb el paviment. A continuació us detallem els passos a seguir per dur a terme una preparacio optima de la superficie

1. Estudi previ

Visitar les instalacions del client per analitzar la superficie i oferir les solucions més adients per les seves necessitats.

- Mesura d'humitats capil·lars

- Duresa del suport

- Tipus del suport ( formigó, gres,... )

2. Realització

un cop el client ha escollit la solució proposada a l'estudi previ, ja podem començar a realitzar la preparació de la superficie.

- es realitzarà un granallat, un fresat, un diamantat o un lijat segons l'estat de la superficie.

- abans de continuar, un cop el poro està obert, es farà l'aspiració de tot el suport

- es farà una imprimació, sempre tenint en compte el tipus de paviment a realitzar

Reparació de possibles fisures

En el cas de fisures o juntes de dil·latació es repararàn aplicant resina amb silice.

Per evitar la microfisuració es col·locaràn malles.