En instal·lacions d'empreses químiques, alimentàries i logística els paviments han d'oferir màximes prestacions davant els agents químics i alta resistència al desgast.
Els paviments continus són un referent per sanitat i higiène a l'hora d'eliminar juntes, amb acabaments en mitja canya que ofereixen una unió perfecta entre parets i terres.


MULTICAPA EPOXI QUARS COLOR
Sistema d'alta resistència química i mecànica per tot tipus de terres. Acabats anti-lliscants brillant o mate amb diferents rugositats.
 

CARACTERISTIQUES

- Adherència bona al suport
- Resistència al desgast
- Paviment continu amb diferents rugositats
- Impermeable a l'aigua, grasses i olis
- Fàcil de netejarEls àrids que s'utilitzen en aquest sistema són sorres de quars colorejades i amb diferent granulometria.


Aquest sistema es un paviment industrial decoratiu per llocs com :