A PAVIMENTS TECNICS executem impermeabilitzacions a terrasses i teulades invertides.
Les impermeabilitzacions es poden fer sobre tot tipus de suport ( formigó, resilles i ceràmica )
Realitzem 2 tipus de processos : Membrana de poliuretà i pintura de cautxú