A PAVIMENTS TECNICS executem impermeabilitzacions a terrasses i teulades invertides.
Les impermeabilitzacions es poden fer sobre tot tipus de suport ( formigó, resilles i ceràmica )
Realitzem 2 tipus de processos : Membrana de poliuretà i pintura de cautxú
 

PINTURA DE CAUTXU
Obrir el poro de la superficie mitjançant granalladora o dianova segons el tipus de suport.

Aspiració indústrial de la superficie.

 

Aplicar una primera capa de pintura de cautxú reforçada amb fibra de vidre, posteriorment aplicar una segona capa de pintura cautxú ( 1 mm. aproximadament ).