A PAVIMENTS TECNICS executem impermeabilitzacions a terrasses i teulades invertides.
Les impermeabilitzacions es poden fer sobre tot tipus de suport ( formigó, resilles i ceràmica )
Realitzem 2 tipus de processos : Membrana de poliuretà i pintura de cautxú
 

MEMBRANA DE POLIURETA
Obrir el poro de la superficie mitjançant granalladora o dianova segons el tipus de suport.
Aspiració indústrial de la superficie.
Aplicació d'una capa d'imprimació epoxi humitat per obtenir un bon anclatge.
Aplicar membrana de poliuretà autonivellant (3 mm. aprox.) espolvorejada amb quars natural si ha de ser revestida amb ceràmica o amb paviment multicapa.
Aplicar dues capes d'esmalt de poliuretà sobre la membrana per deixar-la transitable